Elektrické instalace podle ČSN 33 1500

Sféra bytové a občanské vybavenosti, komerční sféra

Charakter budovy nebo prostoru Revizní lhůty v rocích
zděné obytné a kancelářské budovy 5
rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení 3
prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy apod.) 2

Průmyslová sféra

Charakter provozu Revizní lhůty v rocích
běžný *) 3
s otřesy, pasivní s nebezpečím požáru nebo výbuchu 2
mokrý, s extrémní korozní agresivitou 1

Zvláštní případy

Umístění, provoz a použité stavební hmoty Revizní lhůty v rocích
umístěné venku nebo pod přístřeškem 4
objekty nebo jejich části provedené z hořlavých stavebních hmot (stupně hořlavosti C2 a C3) 2
pojízdné a převozné prostředky 1
prozatímní elektrická zařízení 0,5
  1. *)

    I v běžném provozu se předpokládá působení vlivů jiných než základních a normálních, tj. prachu, vlhka, korozní agresivity apod. Pouze pokud je možné tento vliv vyloučit mohou být lhůty až 5 let.