Elektrické spotřebiče a ruční nářadí podle ČSN 33 1600 ed. 2/2009

Skupiny spotřebičů

Skupina spotřebičů Typ spotřebiče
A Spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli
B Spotřebiče používané ve venkovním prostoru
(na stavbách, při zemědělských pracích atp.)
C Spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti ve vnitřních prostorách
D Spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách
(školy, kluby, hotely atp.)
E Spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných revizí nepřipevněných spotřebičů

Skupina spotřebičů Třídy
spotřebičů
Revize nepřipevněných spotřebičů držených v ruce Revize ostatních nepřipevněných spotřebičů
A I, II, III Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání
B I 1× za 3 měsíce 1× za 6 měsíců
II, III 1× za 6 měsíců
C I 1× za 6 měsíců 1× za 24 měsíců
II, III 1× za 12 měsíců
D I, II, III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců
E I, II, III 1× za 12 měsíců 1× za 24 měsíců