Revize a údržba elektrického zařízení vysokého napětí

Revize transformatorů, elektrického zařízení rozvoden, vedení a dalších elektro zařízení vysokého napětí.

Neprovádění revizí elektro je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách.

Odstraňování závad na elektrické zařízení zjištěných při revizi nebo zajištění potřebné odborné firmy na odstranění závad.