Revize termokamerou

Provádíme termorevize elektrických zařízení pomocí kamery Flir T335.

Proč využít termorevizi

Asi nejlepším prostředkem a hitem posledních let z pohledu prevence se stala termovize. Měření pomocí termovize umožňuje jednoduše získat přesnou viditelnou informaci o rozložení teploty na povrchu snímaného zařízení. Měření se provádí za normálního provozu bez zásahu do zařízení (měření je bezkontaktní a nedestruktivní).

Možnosti revize termokamerou

Pomocí termovizní techniky lze provádět kontrolu (diagnostiku) stavu elektrických zařízení (stav a kvalita spojů a svorek, zatížení transformátorů, spínacích přístrojů, polovodičových součástek, tepelně zátěžových charakteristik pohonů, stavy ložisek apod.). Při pravidelných kontrolách jsou takto objevovány problémy a závady již v počátečním stadiu a lze tak předcházet případným poruchám a havariím.

Naše termokamera Flir T335

Ukázky snímků při termorevizi