Revize

Naše firma poskytuje komplexní služby v oblasti revizí elektroinstalace a elektrických zařízení nejrůznějších kategorií. Zkontrolujeme vaše zařízení, zavedeme jejich databázi, budeme za vás sledovat blížící se termíny povinných revizí v souladu se stávajícími normami. To vše za použití moderního vybavení v běžném i výbušném prostředí po celém území České Republiky.

Nejmodernější měřicí technika

Revize elektroinstalací provádíme s využitím nejmodernější měřicí techniky propojené s databázovým systémem v běžném prostředí i v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Lhůty bez starostí

Zbavíme vás povinnosti hlídat prošlé revizní lhůty. S dostatečným předstihem budeme informovat o blížícím se konci revizní lhůty daného elektrorozvodu či elektrického zařízení.

Databáze revizních zpráv

Revizní zprávy dodáme v papírové nebo elektronické podobě v přehledné databázi. Díky ní budete při kontrole schopní rychle vyhledat jakékoli zařízení, příslušný revizní protokol a také si ověřit lhůtu další periodické revize.

Evidence zařízení

Všechny revidované elektroinstalace jsou označeny číslem, čárovým kódem, díky němuž zařízení později jednoznačně identifikujete.