Revize spotřebičů

Provádíme revize elektrických zařízení všech kategorií, domacích i průmyslových, po celém uzemí České Republiky. Zavedeme jejich evidenci a vytvoříme seznam spotřebičů.

Proč provádět revize spotřebičů

Z hlediska revizí a kontrol zařízení, nářadí a spotřebičů je důležité znění Zákoníku práce, jak bylo nově upravené pozměňujícím zákonem č. 155/2000 Sb. Podle nově doplněného §134a je zaměstnavatel povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky, přístroje a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnost, při které budou používány, vhodné a také aby byly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.

Zajistíme revizi

Evidence zařízení a revizní lhůty

Eletronická forma revize umožňuje snadné zavedení evidence a vytvoření seznamu zařízení jednotlivých provozů. Revizní lhůty vašich zařízení se stanou naší starostí a budeme vás o nich předem informovat.

Orientační ceny revizí

Příklady revizí: Orientační ceny:
Revize spotřebičů 40 - 90 Kč/ks
Doprava a režije 200 Kč