Revizní lhůty a normy

Revize elektroinstalace a elektrického zařízení podléhá platným normám a vyhláškám. Normy definují kategorie jednotlivých zařízení, časové periody jejich revizí i kdo a jak má revizi provést.

Pokud zde uvedené referenční normy nepokrývají vaše zařízení či specifické podmínky, nebo pokud si jen nejste jistí, kontaktujte nás a my vám rádi poradíme.