Elektrická instalace budov podle ČSN 33 2000-7

Oddíl ČSN 33 2000-7 Doporučené lhůty revizí v rocích
7-701 Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory *) 3 **)
7-702 Elektrická instalace plaveckých bazénů a fontán 1
7-703 Místnosti se saunovými kamny 3
7-704 Elektrická zařízení na staveništích a demolicích 0,5
7-705 Elektrická instalace v zemědělských a zahradnických zařízeních 3
7-706 Omezené vodivé prostory 3 **)
7-707 Instalace pro zařízení pro zpracování dat 5 **)
7-708 Elektrická zařízení v karavanech a jejich parkovacích místech v kempech 1
7-714 Zařízení pro venkovní osvětlení 4
  1. *)

    Tato lhůta platí pro koupelny a umývárny určené pro veřejnost (např. ve školách, školkách, ubytovacích zařízeních továrnách a živnostenských provozovnách).

  2. **)

    Uvedené lhůty platí, pokud není pro objekty, ve kterých jsou dané prostory umístěny stanovena lhůta kratší. V takovém případě se revize daného prostoru provádí zároveň s revizí celého objektu.